Filosofisch bureau voor inzichtsvergaring

“For me, I am driven by two main philosophies: know more today about the world than I knew yesterday and lessen the suffering of others. You'd be surprised how far that gets you.”Neil deGrasse Tyson

Filosofie als zorgzaam onderhoud

Volgens de Franse filosoof Pierre Hardot kun je filosofie een tweeledige functie toebedelen. Ten eerste is het een theoretische praxis, waarbij het streven naar en de liefde voor kennis centraal staan. In die hoedanigheid kun je filosofie als een middel zien om meer kennis over jezelf, de wereld en de mensen om je heen te vergaren om  zo jezelf, anderen en de wereld beter te kunnen begrijpen en soms ook te verbeteren
Ten tweede kun je filosofie als een therapeutische praxis zien. Je kunt filosofie namelijk gebruiken als instrument om aan jezelf te werken door meer inzichten over jezelf te vergaren en deze te gebruiken om beter te worden.
Door te filosoferen kom je op een spannend snijvlak terecht: je bent door te filosoferen niet onwetend meer, maar je bent ook nog niet wijs. Tussen die twee polen bevindt je je.
Met mijn project wil ik deze tweeledige functie inzetten om via kennisvermeerdering de wereld en de mensen daarin wijzer, beter, maar ook compassievoller te maken. Filosofie kan op een heel praktische manier worden toegepast om dat te realiseren. Filosofie is daarom niet alleen maar een feest van en voor de geest, maar kan ook in de praktische wereld van betekenis zijn. Ik wil laten zien, in navolging van de grote filosoof Immanuel Kant, dat niets zo praktisch is als een goede theorie.

NIEUWTJES ONTVANGEN